Operational Excellence: H Skroutz συνταγή

Marketplace
Feb 7, 2024

Οι Αξίες και οι Αρχές είναι το DNA της κάθε εταιρείας, τα βασικά εκείνα στοιχεία στα οποία θα βασιστούν – αργά ή γρήγορα – όλοι οι κανόνες, οι συμπεριφορές, οι αποφάσεις και οι ενέργειες της.Με το Operational Excellence να αποτελεί μιά από τις βασικές αξίες για εμάς στην Skroutz. 

Οι περισσότεροι οργανισμοί σε όλους τους κλάδους δηλώνουν περήφανα είτε ότι αριστεύουν είτε ότι είναι πρόθυμοι να αριστεύσουν στον τομέα τους, λειτουργώντας με τέτοιο τρόπο ώστε να προβάλλονται οι αξίες τους αλλά και η επιθυμία τους να είναι οι καλύτεροι στα αγαθά ή στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Στην πραγματικότητα, ελάχιστοι έχουν προσπαθήσει και κατορθώσει να αποτυπώσουν στην κουλτούρα τους και στις αξίες τους, το Operational Excellence, ώστε να τo αναπαραγάγουν διαρκώς στην καθημερινότητα. 

Τι είναι το Operational Excellence

To Operational excellence είναι μια φιλοσοφία και μεθοδολογία διοίκησης των επιχειρήσεων που εστιάζει στην επίτευξη αποδοτικότητας, παραγωγικότητας και επιδόσεων στο υψηλότερο επίπεδο σε έναν οργανισμό. Ο πρωταρχικός στόχος της Επιχειρησιακής Αριστείας είναι να βελτιστοποιήσει τις εσωτερικές διαδικασίες και λειτουργίες για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και εξορθολογισμένο τρόπο. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει τη συνεχή προσπάθεια εντοπισμού και εξάλειψης της σπατάλης, τη μείωση κόστους, την ενίσχυση της ποιότητας και τη βελτίωση των επιχειρηματικών λειτουργιών στο σύνολό τους.

Οι αξίες του Skroutz είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς ένας οργανισμός έχει καταφέρει να ενσωματώσει στην κουλτούρα και στην καθημερινότητα των μελών της, το Operational Excellence. Για να αποσαφηνίσουμε αυτόν τον (οπωσδήποτε όχι τυχαίο) συσχετισμό, θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στους πέντε κορυφαίους πυλώνες του Operational Excellence αλλά και στην αντίστοιχη αξία του Skroutz που προβάλλει αυτή την κατεύθυνση προς το excellence.

Δεν υπάρχει περίπτωση να δρομολογήσουμε μια πρωτοβουλία, ένα έργο, μια συνάντηση ή ακόμα και μια σύντομη συζήτηση χωρίς να εστιάσουμε στους χρήστες μας, διατηρώντας τους στο επίκεντρο των ενεργειών μας.

 

Βελτιστοποίηση διαδικασιών

Η Επιχειρησιακή Αριστεία δίνει έμφαση στη συστηματική βελτίωση των διαδικασιών για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την κατάργηση περιττών σταδίων ή δραστηριοτήτων. Οι σταδιακές αλλά συνεπείς μικρές καθημερινές αλλαγές προς τον τελικό στόχο μας είναι το κλειδί για την επιτυχία.  Συχνά αυτό περιλαμβάνει τη χρήση μεθοδολογιών όπως Lean, Six Sigma ή άλλων τεχνικών συνεχούς βελτίωσης. Στο Skroutz, όπως όλοι οι άνθρωποι, αναζητούμε την «τελειότητα». Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι ο ακριβής ορισμός του «τέλειου». Για αυτόν τον λόγο, στοχεύουμε στη διαρκή αύξηση των γνώσεών μας και πορευόμαστε προς την τελειότητα με μικρά βήματα. Επομένως, θέτουμε μεγάλους στόχους αλλά κάνουμε μικρά βήματα κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου προς την επιτυχία.

Ο πελάτης στο επίκεντρο 

Το Operational Excellence δεν αφορά μόνο στις εσωτερικές διαδικασίες. Εκτείνεται και στην παροχή αξίας στους πελάτες. Οι εταιρείες που υιοθετούν αυτή την αξία, δίνουν προτεραιότητα στην ικανοποίηση των πελατών παρέχοντας προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ανταποκρινόμενες στις προσδοκίες σε σχέση με την παράδοση και διατηρώντας μια πελατοκεντρική προσέγγιση στις λειτουργίες τους. Αντίστοιχα, στο Skroutz, κάθε φορά που δημιουργούμε κάτι, θέτουμε πάντα στον εαυτό μας την εξής ερώτηση: Πώς αυτό βοηθά τους χρήστες μας; Δεν υπάρχει περίπτωση να δρομολογήσουμε μια πρωτοβουλία, ένα έργο, μια συνάντηση ή ακόμα και μια σύντομη συζήτηση χωρίς να εστιάσουμε στους χρήστες μας, διατηρώντας τους στο επίκεντρο των ενεργειών μας.

 

Προσαρμοστικότητα και καινοτομία

Το Operational excellence δεν είναι ένα μεμονωμένο επίτευγμα αλλά μια διαρκής δέσμευση για προσαρμογή και καινοτομία. Οι επιτυχημένοι οργανισμοί υιοθετούν την αλλαγή, ενθαρρύνουν την καινοτομία και ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς. Στο Skroutz, σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η μόνη στρατηγική που έχει αποτέλεσμα είναι να κρατάμε τα μάτια μας ανοιχτά και να προσαρμοζόμαστε. Η αλλαγή είναι η μοναδική σταθερά στη διαδικασία σκέψης και στην καθημερινότητά μας, διατηρώντας μας σε ετοιμότητα ώστε να αδράξουμε και να αναπτύξουμε κάθε ευκαιρία που μας παρουσιάζεται σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που προκαλεί αναταράξεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα (και όχι μόνο).

 

Συμμετοχή του προσωπικού

Η συμμετοχή και ενδυνάμωση των εργαζομένων είναι καθοριστική για το Operational Excellence. Οι ομάδες παροτρύνονται να συνεισφέρουν ιδέες, να συμμετάσχουν στην επίλυση των προβλημάτων και να αναλάβουν την ευθύνη για τους ρόλους τους στο πλαίσιο της καλλιέργειας μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης. Στο Skroutz, θέλουμε κάθε άτομο στην ομάδα μας να αναλαμβάνει την ευθύνη για την εργασία του και να ενδιαφέρεται για την πρόοδο και το αποτέλεσμά της. Έτσι ώστε να έχουμε όλοι την ευκαιρία να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας, να είμαστε υπεύθυνοι και υπερήφανοι για ένα δικό μας έργο και να δεσμευόμαστε σε αυτό μέχρι να το δούμε να θριαμβεύει. Στον καθένα μας ανήκει ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο κομμάτι της εμπειρίας του πελάτη και είμαστε πολύ περήφανοι που εξυπηρετούμε χωρίς εγωισμό κάθε άτομο με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή.

Στο Skroutz, το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε μας δείχνει πάντοτε τον δρόμο που αξίζει να ακολουθήσουμε και μας οδηγεί προς την επιτυχία.


Λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα

Η αξιοποίηση δεδομένων και ανάλυσης στο πλαίσιο των διαδικασιών λήψης ενημερωμένων αποφάσεων είναι μια κρίσιμη πτυχή της επιχειρησιακής αριστείας. Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν δεδομένα για να εντοπίσουν μοτίβα, να κάνουν επιλογές, να πάρουν αποφάσεις και να βελτιώνουν διαρκώς τις λειτουργίες τους με βάση τις μετρήσεις επιδόσεων και τα αποτελέσματα. Στο Skroutz, το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε μας δείχνει πάντοτε τον δρόμο που αξίζει να ακολουθήσουμε και μας οδηγεί προς την επιτυχία.

Η επιχειρησιακή αριστεία ήταν και θα εξακολουθήσει να είναι ένα βασικό πλαίσιο για κάθε οργανισμό, διευκολύνοντας όλες τις προσπάθειες που συμβάλλουν στη μέγιστη επιχειρηματική αξία αλλά και τη συνολική αξία για τον πελάτη. Στο Skroutz, όλοι στοχεύουμε να καταπλήξουμε τον χρήστη σε κάθε τομέα λειτουργίας μας έτσι ώστε να εκπληρώσουμε το όραμά μας για Ευτυχισμένους Χρήστες και Επιτυχημένους Συνεργάτες. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα επιτύχουμε, καθώς το εταιρικό DNA μας έχει σχεδιαστεί για να αριστεύουμε και να σχεδιάζουμε αυτοκίνητα όταν όλοι οι υπόλοιποι περιμένουν απλώς ένα ταχύτερο άλογο. Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθήστε μας στο ατελείωτο ταξίδι μας προς το Operational Excellence, μια διαδρομή γεμάτη από μοναδικές εμπειρίες πελάτη και ιστορίες επιτυχίας για τις πωλήσεις.

 

Michalis Avgoulis, Operational Excellence

Μιχάλης Αυγουλής 

Ο Μιχάλης Αυγουλής έχει πάνω από δεκαετή εμπειρία στον Σχεδιασμό Διαδικασιών και την Αριστεία Λειτουργιών. Μετά από την απόκτηση του πτυχίου του από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας το 2012, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως Διευθυντής Τεχνικών Έργων στην Procter & Gamble στο Βέλγιο και τη Γερμανία.

Το 2014, άρχισε να εργάζεται στη μονάδα Consumer Manufacturing της Johnson and Johnson στην Ελλάδα, κρατώντας το πηδάλιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού ως Διευθυντής Παραγωγής. Δρομολόγησε πληθώρα διαλειτουργικών πρωτοβουλιών βάσει εργαλείων και μεθοδολογιών Lean, με εστίαση στη Συνεχή Βελτίωση και την Επιχειρισιακή Αριστεία. Παράλληλα, ήταν μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις ανάλυσης για τις προκλήσεις βελτιστοποίησης που αντιμετωπίζει η εφοδιαστική αλυσίδα της J&J.

Από το 2022, εργάζεται στο Skroutz Marketplace ως Διευθυντής Operational Excellence εστιάζοντας στη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και του εμπόρου σε όλα τα στάδια της διαδρομής του καταναλωτή στον ταχέως αναπτυσσόμενο και εξελισσόμενο τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Σχετικά Άρθρα
Skroutz-Εφαρμόζοντας αρχές και μεθοδολογίες Product Management στην People Operations ομάδα
Career
Jun 10, 2024

Εφαρμόζοντας αρχές και μεθοδολογίες Product Management στην People Operations ομάδα

Στη διαδρομή της προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης, έρχεται συχνά αυτή η στιγμή που συνειδητοποιούμε την ανάγκη για αλλαγή, την επιθυμία να καταρρίψουμε παλιές συνήθειες και να αγκαλιάσουμε νέες προοπτικές.
Skroutz-6 years in 500…ish words
Career
Apr 9, 2024

6 years in 500…ish words

Όλα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2018, στα ευάερα και ευήλια open space γραφεία του Skroutz στην Νέα Ιωνία με τον λαχταριστό πρωινό μπουφέ, τότε ακόμη που η εταιρεία μετρούσε γύρω στα 140 άτομα.
Skroutz-Skroutz Secure Coding Sessions
Teams
Mar 11, 2024

Skroutz Secure Coding Sessions

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται για να γράψουμε κώδικα στο Skroutz, που όχι μόνο να είναι λειτουργικός αλλά να προσφέρει και τη μέγιστη ασφάλεια στον χρήστη;
Όλα τα άρθρα