Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Υποψήφιοι Εργαζόμενοι

Στη Skroutz η ιδιωτικότητά σου είναι πολύ σημαντική! Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να μάθεις πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σου.

Εισαγωγή

Η εταιρία μας, με την επωνυμία «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Αλέκου Παναγούλη 91, Νέα Ιωνία 142 34 (εφ’ εξής «Skroutz» ή «Εμείς»), είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σου δεδομένων στο πλαίσιο εκδήλωσης του ενδιαφέροντός σου να εργαστείς μαζί μας (εφεξής η «Υποψηφιότητα»).

Έχουμε ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σου δεδομένων και για το λόγο αυτό σου παρέχουμε την ακόλουθη ενημέρωση, αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσένα, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτεις, σε συμμόρφωση προς το το Ν. 4624/2019, καθώς και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ).

Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Υποψηφιότητάς σου, συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα ακόλουθα προσωπικά σου δεδομένα:
 • Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως: ονοματεπώνυμο, ηλικία, εθνικότητα.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως: ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμός κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου.
 • Στοιχεία που αφορούν στην εκπαίδευση, την επαγγελματική σου εμπειρία και τυχόν πιστοποιήσεις ή άλλα επαγγελματικής φύσης προσόντα που διαθέτεις.
 • Πληροφορίες σχετικά με την εκπλήρωση ή μη τυχόν υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.
 • Πληροφορίες σχετικά με γενικότερα ενδιαφέροντά σου.
 • Λοιπές πληροφορίες για εσένα, όπως αυτές μπορεί να προκύπτουν από τυχόν συστατικές επιστολές ή/και επιστολή ενδιαφέροντος.
 • Στοιχεία αξιολόγησης της καταλληλότητάς σου για εργασία μαζί μας σε σχέση με το αντικείμενο και τη θέση στα οποίο αφορά η Υποψηφιότητά σου.
 • Πληροφορίες που αφορούν σε τυχόν λόγους απόρριψης της Υποψηφιότητάς σου.
 • Στοιχεία που μοιράζεσαι μαζί μας μετά τη διαδικασία της συνέντευξης, αναφορικά με την εμπειρία σου από τη συνέντευξη και τη γενικότερη εντύπωσή σου αναφορικά με το επίπεδο της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων από την Skroutz.
 • Υπογραφή.

Γιατί τα συλλέγουμε

A. Σύμβαση

Ενόψει της συμβατικής σχέσης εργασίας που ενδέχεται να συνάψουμε μαζί σου, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω προσωπικά σου δεδομένα, τα οποία είναι εντελώς απαραίτητα για το σκοπό καταγραφής και αξιολόγησης της Υποψηφιότητάς σου. Είναι προτεραιότητά μας στη Skroutz να επιλέγουμε προσεκτικά τους ανθρώπους που πρόκειται να εργαστούν μαζί μας, με βάση αξιολογικά κριτήρια και να βεβαιώνουμε ότι διαθέτουν όλα τα κατάλληλα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα.

Για να αξιολογήσουμε την Υποψηφιότητά σου, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα, όπως αυτά περιέχονται σε ηλεκτρονικές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε βιογραφικά σημειώματα, επιστολές ενδιαφέροντος, συστατικές επιστολές που μας αποστέλλεις, ή όπως αυτά προκύπτουν από τυχόν κατ’ ιδίαν συνέντευξη μαζί σου ή κάποιο τεχνικό τεστ που σχετίζεται με το αντικείμενο εργασίας.

Β. Συγκατάθεση

Στην περίπτωση που επιθυμείς να συμμετάσχεις σε έρευνα μετά το τέλος της διαδικασίας συνέντευξης και να μοιραστείς μαζί μας τις εντυπώσεις σου από την γνωριμία και τη συζήτηση με τους εργαζομένους μας (πόσο καλά προετοιμασμένοι ήταν, ποιο ήταν το κλίμα που επικρατούσε κ.λπ.) και τη γενικότερη εμπειρία σου από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων (πόσο στοχευμένες έκρινες τις ερωτήσεις μας ή αν θα πρότεινες την Skroutz ως εργοδότη σε κάποιο οικείο σου πρόσωπο), θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σου.

Στην περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα για κάποιον σκοπό πέραν των ανωτέρω, θα σε ενημερώσουμε κατάλληλα και εκ των προτέρων και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σου, εφόσον αυτό απαιτείται.

Με ποιούς τα μοιραζόμαστε

Τα προσωπικά σου δεδομένα, συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από την υπεύθυνη, εξουσιοδοτημένη προς αυτό ομάδα της Skroutz.

Τα δεδομένα σου γίνονται επίσης αντικείμενο επεξεργασίας για λογαριασμό μας από συνεργαζόμενες πλατφόρμες εύρεσης ή/και υποβολής ενδιαφέροντος εργασίας, όπως αυτή που διαχειρίζεται η εταιρία Workable. Επιπλέον, στα δεδομένα σου ενδέχεται να έχουν πρόσβαση και συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης σε υπολογιστικό νέφος (cloud storage), όπως η Microsoft και η Google. Στο πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών αυτών, τα δεδομένα σου ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός Ευρωπαϊκού Χώρου και ιδίως στις ΗΠΑ από τις εταιρίες αυτές, παρότι η σχετική αποθήκευση των δεδομένων γίνεται κυρίως στην Ε.Ε και υπάρχουν σε ισχύ αυστηρές συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση αυτή.

Πόσο καιρό τα διατηρούμε

Τα στοιχεία της δήλωσης ενδιαφέροντός σου που συλλέγονται για το σκοπό αξιολόγησης της Υποψηφιότητάς σου, καθώς και τα σχετικά αποτελέσματα της αξιολόγησης, τηρούνται από εμάς για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού και σε κάθε περίπτωση, για δύο (2) έτη από τη συλλογή τους, εκτός και εάν, στο μεταξύ, μας ενημερώσεις ότι επιθυμείς τη διαγραφή τους.

Οι απαντήσεις σου αναφορικά με την έρευνα αξιολόγησης της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων από την Skroutz, καθώς και τα δεδομένα που θα προκύψουν από την περαιτέρω ανάλυσή τους από εμάς, θα διατηρηθούν για ένα (1) έτος εκτός και εάν, στο μεταξύ, μας ενημερώσεις ότι επιθυμείς τη διαγραφή τους.

Σου υπενθυμίζουμε ότι, στην περίπτωση που λάβαμε τα στοιχεία σου μέσω κάποιας πλατφόρμας εύρεσης εργασίας, ενδέχεται να εφαρμόζεται παράλληλα και η δική της τυχόν Πολιτική Απορρήτου που να προβλέπει μεταξύ άλλων, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης των στοιχείων σου στα δικά τους συστήματα.

Στην περίπτωση που επιθυμούμε να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σου.

Τα Δικαιώματά σου

Σε κάθε περίπτωση, σε ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και στο πλαίσιο της Υποψηφιότητάς σου, έχεις και μπορείς να ασκήσεις προς εμάς τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • το δικαίωμα να αποκτήσεις πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα, όπως επίσης και να λάβεις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
 • το δικαίωμα να ζητήσεις τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σου δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών
 • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σου δεδομένων
 • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σου σε ένα συγκροτημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και μηχανικά αναγνώσιμο μορφότυπο (π.χ. USB)
 • το δικαίωμα να ζητήσεις την (απευθείας) μεταφορά των δεδομένων σου σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • το δικαίωμα να αποσύρεις τυχόν συγκατάθεση που έχεις δώσει (π.χ. για περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων σου στα συστήματά μας, πέραν της προβλεπόμενης διετίας), οποτεδήποτε και δωρεάν

Μπορείς να ασκήσεις οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, υποβάλλοντας έγγραφο αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της Skroutz. Μπορείς να αναμένεις απάντηση σε τέτοιο αίτημα εντός ενός (1) μήνα μετά τη λήψη του και σε κάθε περίπτωση, εντός δύο (2) επιπλέον μηνών, εφόσον αυτό επιβάλλεται από την πολυπλοκότητα του αιτήματος ή το γενικότερο αριθμό των ληφθέντων αιτημάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείς να απευθύνεις τυχόν ερωτήματα ή αιτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σου που χειρίζεται η Skroutz, καθώς επίσης και να αποσύρεις τυχόν συγκατάθεσή σου, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: [email protected] | ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε., υπόψιν Data Protection Officer, Οδός Αλέκου Παναγούλη 91, Νέα Ιωνία 142 34

Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρείς ότι η προστασία των προσωπικών σου δεδομένων θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείς να υποβάλεις καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.